Thứ Ba, ngày 15/10/2019 18:20 PM (GMT+7)
Mỹ nữ 21 tuổi làm hoàng hậu, 30 thành hoàng thái hậu, 32 lại làm sủng phi

Mỹ nữ 21 tuổi làm hoàng hậu, 30 thành hoàng thái hậu, 32 lại làm sủng phi

Thân phận của vị mỹ nữ này cũng đứng đầu thiên hạ, cao không thể với tới, thế nhưng chỉ qua ba mươi tuổi tựa như bông hoa trước...