Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 20:33 PM (GMT+7)
Ảnh: Dàn vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh của Công an Hà Nội

Ảnh: Dàn vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh của Công an Hà Nội

Hàng loạt khí tài hiện đại như xe thiết giáp, xe chống đạn được trang bị cho các lực lượng của Công an TP Hà Nội để thực hiện tốt...