Thứ Tư, ngày 24/10/2018 01:21 AM (GMT+7)
Ham mua sắm tiêu dùng, người Việt gánh núi nợ hơn 5 tỷ USD

Ham mua sắm tiêu dùng, người Việt gánh núi nợ hơn 5 tỷ USD

Thị trường tín dụng tiêu dùng được cho là có giá trị khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương với khoảng hơn 48,5 tỷ USD. Tuy nhiên,...