Thứ Hai, ngày 26/02/2018 11:06 AM (GMT+7)
Bắt chó thả rông, không rọ mõm: Có nguy cơ bị lợi dụng?

Bắt chó thả rông, không rọ mõm: Có nguy cơ bị lợi dụng?2

Với quyết định hành chính mới, cả chó lẫn chủ đều phải bắt đầu một cách sống mới, có thể là văn minh hơn. Tuy nhiên, việc săn bắt...