Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 04:13 AM (GMT+7)
Đề xuất xây tầng lánh nạn ở chung cư

Đề xuất xây tầng lánh nạn ở chung cư1

Tại Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chung cư, Bộ Xây dựng đưa ra nhiều quy định về tầng lánh nạn cho cư dân khi tòa nhà xảy...