Thứ Sáu, ngày 22/06/2018 12:48 PM (GMT+7)
Quán chè thắp đèn dầu từ sau giải phóng, chè mâm hút khách suốt 40 năm

Quán chè thắp đèn dầu từ sau giải phóng, chè mâm hút khách suốt 40 năm

Món chè mâm ba thế hệ nổi tiếng “16 chén” nằm trong con hẻm đường Sư Vạn Hạnh hay quán chè thắp đèn dầu ở đường Nguyễn...