Thứ Tư, ngày 29/01/2020 15:16 PM (GMT+7)
Nhiều quy định về bồi thường khi thu hồi đất được sửa đổi, bổ sung

Nhiều quy định về bồi thường khi thu hồi đất được sửa đổi, bổ sung

Nhiều quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được sửa đổi, bổ sung so với quy định cũ.