Thứ Hai, ngày 14/10/2019 03:20 AM (GMT+7)
Vì sao không được phá tường giữa các chiến binh trong lăng Tần Thủy Hoàng?

Vì sao không được phá tường giữa các chiến binh trong lăng Tần Thủy Hoàng?

Trong lăng Tần Thủy Hoàng, giữa các hàng tượng đất nung luôn có những bức tường đất cao theo thứ tự. Vậy lý do gì các nhà khảo cổ...