Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 15:41 PM (GMT+7)
Lão nông An Giang "chơi trội": Mua hẳn "bạch xà" về làm thú cưng

Lão nông An Giang "chơi trội": Mua hẳn "bạch xà" về làm thú cưng

"Bạch xà" không có nọc độc, dài khoảng 100 cm được ông Nguyễn Văn Đền, huyện Tịnh Biên mua của thợ săn về làm thú cưng.