Thứ Ba, ngày 28/01/2020 21:50 PM (GMT+7)
Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,46% trong năm nay

Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,46% trong năm nay

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các chính sách xóa đói giảm nghèo đã được các ban, ngành tỉnh Đắk Lắk triển khai kịp...