Thứ Ba, ngày 24/09/2019 16:01 PM (GMT+7)
"Bất ngờ" trong việc chỉ định thầu Dự án Khu đô thị Việt Hàn?

"Bất ngờ" trong việc chỉ định thầu Dự án Khu đô thị Việt Hàn?1

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có Quyết định số 2334/QĐ-UBND chỉ định thầu Dự án Khu đô thị Việt Hàn cho Liên danh Công ty CP Bất động...