Thứ Bảy, ngày 23/11/2019 01:51 AM (GMT+7)
Syngenta cam kết dành 2 tỷ USD giải quyết những vấn đề về biến đổi khí hậu.

Syngenta cam kết dành 2 tỷ USD giải quyết những vấn đề về biến đổi khí hậu.

*Syngenta dành 2 tỷ đô la trong 5 năm cho hoạt động sáng tạo nhằm mục tiêu mang lại một bước thay đổi lớn trong nền nông nghiệp...