Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 12:30 PM (GMT+7)
TS. Vũ Tiến Lộc: Tham nhũng ở Việt Nam đã được ngăn chặn

TS. Vũ Tiến Lộc: Tham nhũng ở Việt Nam đã được ngăn chặn

Nếu như trong quá khứ, tình trạng tham nhũng diễn biến phức tạp, thì ở thời điểm này công tác phòng chống tham nhũng đã có chuyển...