Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 12:51 PM (GMT+7)
Top 7 loại cây là 'khắc tinh' của kiến ba khoang nên trồng trong nhà

Top 7 loại cây là 'khắc tinh' của kiến ba khoang nên trồng trong nhà

Hiện đang là thời điểm kiến ba khoang vào mùa. Với nhiều người, việc đuổi hoặc diệt kiến ba khoang chỉ đơn giản là mua thuốc xịt...