Thứ Hai, ngày 23/09/2019 18:22 PM (GMT+7)
Cán bộ hút xì gà trị giá 1/20 ngôi nhà tình nghĩa

Cán bộ hút xì gà trị giá 1/20 ngôi nhà tình nghĩa12

Những cán bộ, quan chức ngày hút vài điếu xì gà đắt tiền bằng cả tạ gạo có biết được rằng, có biết bao gia đình của những người đã...