Thứ Bảy, ngày 20/07/2019 12:10 PM (GMT+7)
Hãi hùng với chiêu trò dùng "đồ chơi" kỳ quái để giữ vợ của chồng già bất lực

Hãi hùng với chiêu trò dùng "đồ chơi" kỳ quái để giữ vợ của chồng già bất lực

Vì chức năng sinh lý bị giảm nên anh đã mua rất nhiều loại đồ chơi tình dục về với lý do để thoả mãn tôi. Anh luôn sợ rằng nếu tôi...