Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 00:19 AM (GMT+7)
Mua xế hộp 3 tỷ tặng chồng được vài ngày, vợ tá hoả phát hiện bị mọc sừng to tổ chảng

Mua xế hộp 3 tỷ tặng chồng được vài ngày, vợ tá hoả phát hiện bị mọc sừng to tổ chảng

Nhưng rồi, một hôm, do tò mò, tôi mở thiết vị định vị ô tô trên điện thoại xem thì thấy xe nằm ở thành phố của tỉnh bên chứ không...