Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 00:53 AM (GMT+7)
Đề xuất phương án mới xử lý tài sản kê khai không trung thực

Đề xuất phương án mới xử lý tài sản kê khai không trung thực

Ban soạn thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (cơ quan thẩm tra dự án Luật) đã đề xuất...