Thứ Hai, ngày 09/12/2019 01:01 AM (GMT+7)
Giảm tỷ lệ tham dự hội nghị nhà chung cư: Bộ Xây dựng căn cứ vào đâu?

Giảm tỷ lệ tham dự hội nghị nhà chung cư: Bộ Xây dựng căn cứ vào đâu?1

Bộ Xây dựng căn cứ vào đâu để giảm tỷ lệ từ 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ tham gia xuống còn 50% và thậm chí trong trường hợp...