Thứ Năm, ngày 21/11/2019 16:25 PM (GMT+7)
Cảnh sát xử lý ô nhiễm tiếng ồn

Cảnh sát xử lý ô nhiễm tiếng ồn

Cảnh sát đi trinh sát, phối hợp với Trung tâm quan trắc môi trường đo tiếng ồn vượt ngưỡng quy định và mời chủ quán đến chứng kiến...