Thứ Tư, ngày 19/06/2019 14:48 PM (GMT+7)
Ảnh: Lý do sân bay Tân Sơn Nhất đứng bét bảng xếp hạng dịch vụ

Ảnh: Lý do sân bay Tân Sơn Nhất đứng bét bảng xếp hạng dịch vụ1

Lượng khách tăng quá cao so với công suất thiết kế, nhiều khu vực luôn trong tình trạng đông đúc khiến sân bay Tân Sơn Nhất bị xếp...