Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 06:16 AM (GMT+7)
Có thật chế phẩm sinh học ngăn ngừa được dịch tả lợn châu Phi?

Có thật chế phẩm sinh học ngăn ngừa được dịch tả lợn châu Phi?

Thực tiễn sản xuất ở nhiều trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi lợn cho thấy, áp dụng đúng nguyên tắc an toàn sinh học trong chăn...