Thứ Ba, ngày 20/08/2019 14:27 PM (GMT+7)
Chạy đi tìm con, hai gia đình gào khóc khi thấy 2 trẻ tử vong dưới mương nước

Chạy đi tìm con, hai gia đình gào khóc khi thấy 2 trẻ tử vong dưới mương nước

Trong lúc nhóm trẻ em đùa giỡn ở mương nước gần nhà, chẳng may 2 embị trượt chân ngã xuống mương, dẫn đến đuối nước.