Chủ Nhật, ngày 08/12/2019 11:53 AM (GMT+7)
Quảng Ngãi: Vẫn chưa quyết định 'số phận' nhà máy rác Sa Huỳnh

Quảng Ngãi: Vẫn chưa quyết định 'số phận' nhà máy rác Sa Huỳnh1

Dù giải pháp đưa ra là chỉ xử lý số rác tồn khoảng 22.500 tấn trước đó và số rác thải sinh hoạt hàng ngày của riêng xã Phổ Thạnh,...