Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 11:29 AM (GMT+7)
Nam Định: Nông dân mua phân bón Lâm Thao, 6 tháng mới phải trả tiền

Nam Định: Nông dân mua phân bón Lâm Thao, 6 tháng mới phải trả tiền

Để tạo điều kiện cho hội viên, nông dân kịp thời đầu tư sản xuất, đồng thời tiếp cận và sử dụng vật tư nông nghiệp bảo đảm chất...