Thứ Ba, ngày 24/09/2019 16:28 PM (GMT+7)
Gửi ảnh nhạy cảm cho bạn trên Zalo, thanh niên nhận "trái đắng"

Gửi ảnh nhạy cảm cho bạn trên Zalo, thanh niên nhận "trái đắng"

Khi nhận được hình nhạy cảm, Toàn bắt đầu yêu cầu các thanh niên gửi tiền vào tài khoản.