Thứ Tư, ngày 13/11/2019 05:08 AM (GMT+7)
Mộ cổ nhà Đường bị trộm đào 9 lần vẫn giữ được hơn 80 báu vật nhờ bí mật này

Mộ cổ nhà Đường bị trộm đào 9 lần vẫn giữ được hơn 80 báu vật nhờ bí mật này

Những tưởng ngôi mộ đã bị một nhóm trộm mộ cổ đào bới và có khả năng các di sản bên trong đã bị chúng mang đi, nhưng ai dè các nhà...