Thứ Năm, ngày 27/06/2019 05:27 AM (GMT+7)
“Cối xay thịt” Verdun - trận đánh đẫm máu giữa lính Pháp và Đức

“Cối xay thịt” Verdun - trận đánh đẫm máu giữa lính Pháp và Đức1

Cả Pháp và Đức đã mất rất nhiều binh sĩ trong những cuộc bắn phá đẫm máu kéo dài trong trận đánh Verdun “địa ngục”.