Thứ Ba, ngày 25/06/2019 13:33 PM (GMT+7)
Ai hậu thuẫn tân chủ tịch Lương Thị Cẩm Tú tại Eximbank khi nhóm cổ đông NamABank rút lui?

Ai hậu thuẫn tân chủ tịch Lương Thị Cẩm Tú tại Eximbank khi nhóm cổ đông NamABank rút lui?1

Những giao dịch thỏa thuận cổ phiếu EIB rất lớn trên thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây đang cho thấy sự rút thoái vốn...