Thứ Hai, ngày 17/06/2019 11:50 AM (GMT+7)
Pháp lập "Hành lang Đông - Tây" để cô lập Việt Bắc nhưng...

Pháp lập "Hành lang Đông - Tây" để cô lập Việt Bắc nhưng...

Bị thất bại trên khắp các chiến trường Việt Nam và Đông Dương nên thực dân Pháp ngày càng lệ thuộc vào đế quốc...