Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 02:44 AM (GMT+7)
Nỗi khiếp đảm "thuốc tiên", gõ nhẹ hàm răng vụn ra như gỗ mục

Nỗi khiếp đảm "thuốc tiên", gõ nhẹ hàm răng vụn ra như gỗ mục

Công việc vẽ mặt đồng hồ bằng loại sơn phát sáng nhờ phóng xạ radium từ chỗ mang lại niềm vui và thu nhập cao sau lại trở thành...