Thứ Tư, ngày 29/01/2020 16:32 PM (GMT+7)
Bệnh viện "trả về", cô gái trẻ Quảng Nam bất ngờ tỉnh vào ngày sinh nhật

Bệnh viện "trả về", cô gái trẻ Quảng Nam bất ngờ tỉnh vào ngày sinh nhật1

Có lẽ, tình cảm của cộng đồng đã tiếp thêm động lực cho cô gái trẻ để em có thể tiếp tục chiến đấu với tử thần.