Thứ Ba, ngày 19/11/2019 18:00 PM (GMT+7)
Khó thở khi chồng như người dưng, ngủ với nhau cũng hiếm hoi

Khó thở khi chồng như người dưng, ngủ với nhau cũng hiếm hoi

Vợ chồng chị công việc của ai người nấy làm, thậm chí giường ai nấy ngủ, cả sự gần gũi vợ chồng cũng rất hiếm hoi. Anh có phòng...