Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 20:25 PM (GMT+7)
Cán bộ, công chức không được đi dép lê khi làm nhiệm vụ

Cán bộ, công chức không được đi dép lê khi làm nhiệm vụ

Khi đi làm, cán bộ, công chức cần phải lưu ý đến trang phục, đảm bảo lịch sự, gọn gàng, trong đó có giày, dép.