Thứ Tư, ngày 11/12/2019 19:47 PM (GMT+7)
Cán bộ, công chức, viên chức có được xăm hình không?

Cán bộ, công chức, viên chức có được xăm hình không?1

Cán bộ, công chức, viên chức có được xăm hình hay không? (Bạn đọc: maimai…..@gmail.com)