Thứ Hai, ngày 27/05/2019 09:24 AM (GMT+7)
Lịch sử Công an có bao nhiêu lãnh đạo mang cấp hàm Đại tướng?

Lịch sử Công an có bao nhiêu lãnh đạo mang cấp hàm Đại tướng?

Sau khi ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an được Chủ tịch nước thăng cấp hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng, tính đến nay lịch sử của...