Thứ Ba, ngày 17/09/2019 13:40 PM (GMT+7)
Chuyên gia Nhật báo cáo Thủ tướng lùi công bố thí điểm trên sông Tô Lịch

Chuyên gia Nhật báo cáo Thủ tướng lùi công bố thí điểm trên sông Tô Lịch

Cho rằng việc xả hơn 1,5 triệu m3 nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch có ảnh hưởng đến quá trình thí nghiệm của đơn vị, phía Nhật Bản...