Thứ Năm, ngày 12/12/2019 02:03 AM (GMT+7)
Sự thật về môn võ công thượng thừa nhưng chẳng đả thương được ai

Sự thật về môn võ công thượng thừa nhưng chẳng đả thương được ai1

Trong Thiên long bát bộ, Đoàn Dự dù võ công kém cỏi nhưng nhờ học được Lăng ba vi bộ nên lúc gặp nguy nan vẫn có thể dễ dàng thoát...