Thứ Bảy, ngày 24/02/2018 09:48 AM (GMT+7)
Thái Bình đấu giá đất vàng, không "đổi ngang" lấy TT Hội nghị

Thái Bình đấu giá đất vàng, không "đổi ngang" lấy TT Hội nghị

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Thái Bình quyết định sẽ lựa chọn phương thức khác thay vì đổi 27.000m2 đất vàng lấy Trung tâm Hội nghị.