Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 14:55 PM (GMT+7)
Hà Nội: Kiểm tra gấp một số đội quản lý trật tự xây dựng

Hà Nội: Kiểm tra gấp một số đội quản lý trật tự xây dựng1

Sở Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch số 72/KH-SXD về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng của một số Đội Quản lý...