Thứ Tư, ngày 21/08/2019 05:42 AM (GMT+7)
Ảnh: Những công trình vi phạm trên dự án cống hóa sau 1 năm cưỡng chế

Ảnh: Những công trình vi phạm trên dự án cống hóa sau 1 năm cưỡng chế1

Một số đoạn cống hóa mương Phan Kế Bính và Nguyễn Khánh Toàn sử dụng đúng mục đích, tuy nhiên vẫn còn nhiều công trình vi phạm...