Thứ Bảy, ngày 21/09/2019 05:46 AM (GMT+7)
Làm thế nào để nhà ở bình dân "Xanh" mà không đắt?

Làm thế nào để nhà ở bình dân "Xanh" mà không đắt?1

Chuyên gia công trình xanh của IFC cho rằng, trên thế giới, có những công trình đắt mà không xanh và có những công trình xanh mà...