Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 07:57 AM (GMT+7)
Cơ hội nào cho “vua thép” Trần Đình Long, “vua tôn” Lê Phước Vũ?

Cơ hội nào cho “vua thép” Trần Đình Long, “vua tôn” Lê Phước Vũ?

Quý III/2019 tiếp tục là khoảng thời gian không vui đối với các doanh nghiệp ngành thép khi biên lợi nhuận của các doanh nghiệp do...