Thứ Tư, ngày 11/12/2019 02:40 AM (GMT+7)
Kết cục bi thảm của siêu pháo lớn nhất lịch sử nhân loại

Kết cục bi thảm của siêu pháo lớn nhất lịch sử nhân loại

Với trọng lượng hơn 1.000 tấn với cỡ nòng lên đến 800 mm, đây là khẩu pháo lớn nhất loài người từng chế tạo, ra đời trong giai...