Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 18:05 PM (GMT+7)
2 lô đất của vợ nguyên Bí thư Quảng Nam: Trần tình người trong cuộc

2 lô đất của vợ nguyên Bí thư Quảng Nam: Trần tình người trong cuộc2

Bà Nguyễn Thị Ánh (vợ nguyên bí thư Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng) cho rằng, việc chuyển nhượng là bình thường, còn ông Bùi Ngọc Ảnh cho...