Thứ Bảy, ngày 24/08/2019 09:45 AM (GMT+7)
Bắt thêm 5 đối tượng trong đường dây "cát tặc" ở Huế

Bắt thêm 5 đối tượng trong đường dây "cát tặc" ở Huế1

5 đối tượng liên quan trong đường dây hợp thức hóa cát lậu của doanh nghiệp “trùm” vận tải và cát sạn ở Huế đã bị bắt giữ.