Thứ Hai, ngày 17/06/2019 04:21 AM (GMT+7)
HQC Nha Trang liên tục thất hẹn giao nhà vì ngân hàng ngưng cho vay dự án nhà ở xã hội?

HQC Nha Trang liên tục thất hẹn giao nhà vì ngân hàng ngưng cho vay dự án nhà ở xã hội?1

Đã nhiều lần công ty Hoàng Quân thất hứa bàn giao nhà ở xã hội tại dự án HQC Nha Trang cho khách hàng, việc này đã làm cho nhiều...