Thứ Hai, ngày 20/05/2019 11:55 AM (GMT+7)
Đàm phán thu hồi hay sung công quỹ bến du thuyền của Vũ "nhôm"?

Đàm phán thu hồi hay sung công quỹ bến du thuyền của Vũ "nhôm"?

Liên quan đến nhà hàng bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn (Đà Nẵng) của Phan Văn Anh Vũ (thường gọi Vũ "nhôm"), Thường vụ Thành ủy...