Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 00:58 AM (GMT+7)
Nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ, Hà Nội tức tốc bổ sung dự án

Nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ, Hà Nội tức tốc bổ sung dự án

Do dự án nước mặt sông Hồng chậm tiến độ, UBND TP.Hà Nội đã giao công ty nước sạch Tây Hà Nội đầu tư dự án xây dựng hệ thống nước...