Thứ Hai, ngày 16/09/2019 11:26 AM (GMT+7)
Chủ tịch nước ủy nhiệm Phó Chủ tịch nước đọc Tờ trình ra Quốc hội

Chủ tịch nước ủy nhiệm Phó Chủ tịch nước đọc Tờ trình ra Quốc hội1

Sáng nay (29/5), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày Tờ trình về...